Användarvillkor & integritetspolicy

Användarvillkor & integritetspolicy

 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor anger villkoren och förutsättningarna för din användning av Finsmakarna Norden AB:s (nedan kallat FNAB) webbplats och sociala medier som FNAB använder, t.ex. Facebook, Twitter och Instagram, (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”) samt eventuella avtal som du sluter med FNAB via Webbplatsen. Webbplatsen omfattar all information på denna webbsida och andra webbsidor tillhöriga FNAB som Webbplatsen länkar till, såsom datafiler, skriven text, fotografier, videos, andra bilder och marknadsföringsmaterial. FNAB har rätt att närhelst och efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa villkor, utan att i förväg ge dig särskilt besked. När FNAB ändrar i dessa villkor kommer FNAB att göra de nya villkoren tillgängliga på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda Webbplatsen.

 

 1. INNEHÅLL M.M.

FNAB ambition är att innehållet och informationen på Webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på Webbplatsen. FNAB friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på Webbplatsen. För köp och försäljning av produkter i FNAB´s webbutik gäller, utöver dessa användarvillkor, de allmänna villkor för försäljning och returer som finns tillgängliga i webbutiken. FNAB´s produkter säljs också av återförsäljare som är fristående och oberoende från FNAB. De rekommenderade priser som anges på Webbplatsen är just endast rekommenderade priser. Återförsäljarna sätter själva sina priser och har sina egna villkor. FNAB kan därför inte påverka det faktiska priset som din närmaste återförsäljare erbjuder. Priser kan därför skilja sig mellan olika återförsäljare.

 

Återförsäljarna bestämmer själva sitt sortiment. FNAB kan därför inte heller påverka eller garantera att de produkter som presenteras på Webbplatsen faktiskt finns hos din närmaste återförsäljare.

 

 1. LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte tillhör FNAB och inte står under FNAB´s kontroll. FNAB kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbsidor, utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för besökare på Webbplatsen att hitta mer information inom specifika områden. Dessa webbsidor har egna villkor och egna sekretesspolicyer. Webbplatsen har en katalog innehållande kontaktuppgifter till FNAB återförsäljare. Återförsäljarna är fristående och oberoende från FNAB. Katalogen tillhandahålls som en service åt dig, så att du kan kunna kontakta en återförsäljare nära dig.

 

 1. FÄRGER

FNAB kan inte garantera att de färger som visas på Webbplatsen exakt återger de färger som produkterna har i verkligheten. Hur färgen återges beror bl.a. på inställningar i din dator.

 

 1. SEKRETESS, PERSONUPPGIFTER OCH COOKIES

FNAB tar ansvar för alla personuppgifter, som t.ex. namn, adress och födelsedata, som du lämnar till FNAB eller som FNAB får del av t.ex. vid köp, registrering av inköpta produkter, lämnande av produktomdömen, när du deltar i tävlingar eller prenumererar på nyhetsbrev.

FNAB använder tredjeparts cookies för att samla in statistik i analysverktyg, t.ex. Google Analytics, och för att kunna marknadsföra relevanta produkter. En speciell typ av cookie är en s.k. flash-cookie. I motsats till vanliga cookies, skapas och sparas flash-cookies inte av webbläsaren utan av programmet Adobe Flash Player. Dessa kan innehålla mer information än vanliga cookies och kan inte heller tas bort eller stoppas via webbläsaren, utan bara genom Adobes egna program. Du hittar mer information om denna typ av cookies på Adobes webbsida, www.adobe.com.

Läs mer om hur FNAB hanterar personuppgifter under ”integritetspolicy & cookies”.

 1. MATERIAL SOM DU LADDAR UPP ELLER SKICKAR TILL FINSMAKARNA PÅ ANNAT SÄTT

Genom att skicka material till FNAB eller lämna material på Webbplatsen, t.ex. skriven text, fotografier, videos och andra bilder, lämnar du FNAB en ickeexklusiv licens att själv eller genom annan obegränsat, samt i alla tekniker och medier samt alla former, använda materialet i hela världen. Du accepterar också att FNAB får ändra och redigera materialet så att det går att använda på det sätt FNAB anser lämpligt. Du kan när som helst återkalla denna licens genom att meddela FNAB detta. När du återkallar licensen ska FNAB sluta att använda materialet så snart som möjligt dock senast inom sex månader. FNAB är dock inte skyldigt att återkalla material som redan har distribuerats. Du får endast skicka material till FNAB som du har rätt till. Genom att skicka materialet till FNAB bekräftar du för FNAB att du har rätt att lämna FNAB licensen enligt stycket ovan, att FNAB inte har något ansvar för materialet som du skickat samt att Du kommer att hålla FNAB skadelöst och ersätta FNAB för all skada FNAB kan drabbas av på grund av FNAB´s användning av materialet, förutsatt att FNAB använder materialet enligt licensen ovan.

 

 1. VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

De varumärken, produktbenämningar, andra kännetecken, mönster och domännamn som används på Webbplatsen tillhör FNAB, oavsett om de är registrerade eller inte. Innehållet på Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör FNAB eller är licensierat av FNAB. Du får inte ladda ner, spara ner eller använda material från Webbplatsen, såvida du inte erhållit FNAB´s skriftliga godkännande eller det framgår på Webbplatsen att materialet får laddas ner och användas på visst sätt.

 

 1. ANSVAR

FNAB ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där företagets ansvarsförsäkring täcker skadan och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att utbetalning sker och sådan utbetalning också sker. FNAB ansvarar aldrig för indirekta skador, uteblivna intäkter eller andra följdskador av något slag.

 

 1. FORCE MAJEURE

Under händelser av typ force majeure skjuts FNAB´s förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än två månader äger såväl du som FNAB rätt att häva det avtal som du ingått med FNAB via Webbplatsen, utan att det i sådana fall finns någon skyldighet för FNAB att betala skadestånd. Med force majeure avses alla omständigheter utanför FNAB´s kontroll bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, brand, naturkatastrofer eller andra allvarliga naturhändelser, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

 

 1. ÖVRIGA VILLKOR

Dessa villkor ska regleras av svensk materiell rätt.

 

 1. BOLAGSINFORMATION

Finsmakarna Norden AB
Fågelviksvägen 18
14553 Norsborg
Sverige

Telefon: +46 (0)18163100
E-post: info@finsmakarna.com
Organisationsnummer: 559020-5000
Momsregistreringsnummer: SE559020500001

Varukorg
Rulla till toppen